2021. gada 13. janvārī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts rīkoja praktisko semināru par valodas resursu reģistrēšanu CLARIN repozitorijā. Seminārā piedalījās pārstāvji no dažādām Latvijas augstskolām un pētniecības centriem.

Semināra dalībnieki tika iepazīstinātināti ar CLARIN pētniecības infrastruktūru, CLARIN-LV repositoriju, valodas resursu licencēšanu un citēšanu. Semināra praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar valodas resursu reģistrēsanas procesu CLARIN-LV repositorijā. Semināra materiāli apkopoti šeit

2021. gada 13. janvārī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts rīkos praktisko semināru par valodas resursu reģistrēšanu CLARIN repozitorijā. Seminārs notiks virtuāli no plkst. 14.00 līdz 16.30. Semināram līdz 8. janvārim var reģistrēties šeit.

No 7. oktobra līdz 9. oktobrim notika ikgadējā CLARIN konference. Šogad konference notika virtuālā formātā un tai bija pieteikušies gandrīz 500 dalībnieku, tai skaitā 8 dalībnieki no Latvijas. 

Konferences doktorantu sesijā Liepājas Universitātes un Ventspils augstskolas doktorante Iveta Kopankina iepazīstināja ar saviem korpusā balstītiem pētījumiem (Iveta Kopankina. A Contrastive Study of Management Science. Thesis Summary Texts in English and Latvian). Savukārt darbseminārā CLARIN pasniedzējiem (CLARIN for Teachers) Inguna Skadiņa (LU MII) iepazīstināja ar Latvijas pieredzi digitālo valodas resursu izmantošanā jauno speciālistu sagatavošanā (Inguna Skadiņa, Ilze Auziņa and Baiba Saulīte. CLARIN in the Classroom: Case of Latvia.).  

No 21. oktobra līdz 23. oktobrim notika piektā Ziemeļvalstu digitālo humanitāro zinātņu konference Digital Humanities in the Nordic Countries DHN 2020. Pirms konferences notika CLARIN ERIC organizēts seminārs "Twin Talks 2: Understanding and Facilitating Collaboration in DH at DHN 2020". Savukārt DHN 2020 konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar CLARIN-LV repozitoriju, tajā iekļautajiem valodas resursiem un rīkiem, un zināšanu centru SAFMORIL. Plašāka informācija par CLARIN-LV darbu apkopota DHN 2020 rakstu krājuma publikācijā: CLARIN in Latvia: From the Preparatory Phase to the Construction Phase and Operation.

No 5. līdz 7. oktobrim notiks ikgadējā CLARIN konference. Šogad konference notiks virtuāli. Kā ierasts, konference papildināta ar vairākiem papildu pasākumiem, kam iespējams reģistrēties līdz rudenim:

  • CLARIN Bazaar - tradicionāla neformāla satikšanās vieta, kur pārrunāt idejas un pētījumu rezultātus. Idejas līdz 21. septembrim jāpiesaka šeit, aizpildot formu;
  • CLARIN studentu sesija - iespēja doktorantūras studentiem iepazīstināt ar saviem pētījumiem. Reģistrācija, iesniedzot tēzes (500 vārdu) Easychair sistēmā, līdz 31. augustam;
  • CLARIN konsultācijas - paredzētas jaunajiem pētniekiem, lai šaurākā lokā ar CLARIN ERIC ekspertiem pārrunātu savas pētniecības ieceres. Jāpiesakās līdz 21. septembrim, šeit, aizpildot formu;
  • CLARIN izglītībā (CLARIN in the classroom) - paredzēta pasniedzējiem, lai dalītos pieredzē par CLARIN valodas resursu un rīku izmantošanu studiju programmās. Jāpiesakās līdz 14. septembrim šeit, aizpildot formu.