Lai novērstu digitālo resursu fragmentāciju un nevajadzīgu dublēšanos, kā arī lai veicinātu publisku piekļuvi valodas resursiem konsorcijā apvienojušās septiņas zinātniskās institūcijas: