2021.gada 2. jūnijā CLARIN-LV un VPP “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība”  rīkoja konferenci "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki izglītībai". Konferences dalībnieki tika iepazīstināti gan ar jaunumiem valodas resursu un rīku izveidē gan Eiropā, gan Latvijā. Lativjas augstskolu pārstāvji dalījās ar pieredzi jauno speciālistu sagatavošanā Digitālo humanitāro zināņu jomā.

Konferencei bija reģistrējušies vairāk nekā 160 dalībnieku. Konferencē piedalījās ne tikai pārstāvji no Latvijas augstkolām, pētniecības iestādēm un bibilotēkām, bet arī Latvijas un ārpus Latvijas strādājošie skolotāji. Konferences materiāli tiek apkopoti šeit.