2021.gada 2. jūnijā CLARIN-LV un VPP “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība”  rīkoja konferenci "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki izglītībai". Konferences dalībnieki tika iepazīstināti gan ar jaunumiem valodas resursu un rīku izveidē gan Eiropā, gan Latvijā. Lativjas augstskolu pārstāvji dalījās ar pieredzi jauno speciālistu sagatavošanā Digitālo humanitāro zināņu jomā.

Konferencei bija reģistrējušies vairāk nekā 160 dalībnieku. Konferencē piedalījās ne tikai pārstāvji no Latvijas augstkolām, pētniecības iestādēm un bibilotēkām, bet arī Latvijas un ārpus Latvijas strādājošie skolotāji. Konferences materiāli tiek apkopoti šeit.

Aicinām piedalīties konferencē "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki izglītībai", kas notiks 2021. gada 2. jūnijā  plkst. 10.30-15.00  Zoom platformā. Konferencei iespējams reģistrēties šeit.

 

LATVIEŠU VALODAS DIGITĀLIE RESURSI UN RĪKI IZGLĪTĪBAI

2021. gada 2. jūnijs

https://zoom.us/j/98304979179   

 

10.30–10.35 Atklāšana

10.35–10.50 Aleksandrs Mārtiņš Blūms (Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija) 

Atvērtā zinātne un digitālās humanitārās zinātnes Latvijā (Open Science and Digital Humanities in Latvia

10.50–11.20 Frančeska Frontini (Francesca Frontini) (CLARIN lietotāju iesaistes direktore)

CLARIN popularizēšana un mācīšana koronvīrusa laikā – iespējas un izaicinājumi

(Disseminating and Teaching CLARIN in the time of Corona. Challenges and opportunities)

11.20–11.35 Katrīna Marheineke (Katrin Marheinecke) (DFKI)

Ieskats Eiropas valodu tīkla (European Language Grid) un Eiropas valodu vienlīdzības (European Language Equality) projektos

(European Language Grid and European Language Equality: A brief introduction)

 11.35–11.50 Inguna Skadiņa (LU MII)

CLARIN-LV infrastruktūra pētniecībai un izglītībai

11.50–12.05  Sanita Reinsone (LU LFMI)

 VPP Humanitāro zinātņu digitālie resursi”: atskats uz pirmo pusgadu

 

12.05–13.00 Pārtraukums

 

13.00–13.30 Ilze Auziņa un Pēteris Paikens (LU MII) 

Jaunākie Mākslīgā intelekta laboratorijas valodas resursi izglītībai un pētniecībai 

13.3013.45 Uldis Bojārs (LNB) Atvērtie dati un saistītie dati Latvijas Nacionālajā bibliotēkā

 

13.45–14.00 Raivis Skadiņš (Tilde) 

No vārdnīcas – līdz mašīntulkošanai: Tildes valodas resursi pētniecībai un izglītībai

14.00–14.15  Anna Briška (RTA) 

Mūsdienu latgaliešu valodas korpusa jaunā elpa

 

14.15–14.30 Agnese Dubova (VeA) un Diāna Laiveniece (LiepU)

Datubāze „Zinātnes valoda” – palīgs pētniecisko tekstu veidošanā

14.30–14.45 Liene Valdmane (LVA)

Mācāmies multimodāli

14.45–15.00 Marina Platonova (RTU)

Maģistra studiju programma „Digitālās humanitārās zinātnes” Rīgas Tehniskajā universitātē: veiksmīgā sinerģija starp humanitārajām un inženierzinātnēm 

15.00–15.15 Anda Baklāne (LU HZF / LNB)

Digitālās humanitārās zinātnes Latvijas universitātes humanitāro un sociālo zinātņu  studentiem: pirmo trīs gadu pieredze

 

 

Ikgadējā CLARIN konference šogad notiks no 27. septembra līdz 29. septembrim.  Tās tematika aptver plašu ar CLARIN saistīto tēmu loku. Konferences organizētāji aicina iesniegt tēzes līdz 14. aprīlim. Plašāka informācija par konferenci un tēžu iesniegšanu atrodama šeit.

Aprīlī iespējams piedalīties divos interesantos CLARIN organizētos pasākumos:

  • 15. aprīlī notiks CLARIN Café: Drinking Coffee in the Afternoon with Czech CLARIN , reģistrēšanās un vairāk informācijas šeit,
  • 29aprīlī notiks CLARIN Café on Linguistic Linked Data,  reģistrēšanās un vairāk informācijas šeit.

2021. gada 13. janvārī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts rīkoja praktisko semināru par valodas resursu reģistrēšanu CLARIN repozitorijā. Seminārā piedalījās pārstāvji no dažādām Latvijas augstskolām un pētniecības centriem.

Semināra dalībnieki tika iepazīstinātināti ar CLARIN pētniecības infrastruktūru, CLARIN-LV repositoriju, valodas resursu licencēšanu un citēšanu. Semināra praktiskajā daļā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar valodas resursu reģistrēsanas procesu CLARIN-LV repositorijā. Semināra materiāli apkopoti šeit