6. un 7. oktobrī Rīgā norisinājās desmitā starptautiskā konference “Valodas tehnoloģijas – Baltijas perspektīva” (Human Language Technologies – the Baltic Perspective):

2021.gada 2. jūnijā CLARIN-LV un VPP “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība”  rīkoja konferenci "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki izglītībai".

Konferences materiāli:

2020.gada 5. martā LU MII rīkoja Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences datorlingvistikas sekcijas sēdi "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā".

Konferences materiāli: