2023. gada 12. septembrī  Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts sadarbībā ar digitalhumanities.lv un DHELI projektu rīkoja ikgadējo CLARIN-LV konferenci "Jaunākie valodas resursi un rīki digitālajām humanitārajām zinātnēm". Konferences materiāli:

2023. gada 18. maijā notika digitalhumanities.lv seminārs sadarbībā ar Clarin-LV un DARIAH-EU "Runas korpusu izveide un to izmantojums". Semināra materiāli:

  • Antra Kļavinska. Mūsdienu latgaliešu runas korpusa izveide mazāk lietoto valodu dokumentēšanas kontekstā.

 

6. un 7. oktobrī Rīgā norisinājās desmitā starptautiskā konference “Valodas tehnoloģijas – Baltijas perspektīva” (Human Language Technologies – the Baltic Perspective):

Baltijas valstu pārstāvju prezentācijas par valodas tehnoloģijām:

2022. gada 8. decembrī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts rīkoja CLARIN-LV praktisko semināru par jaunākajiem Mākslīgā intelekta laboratorijā radītajiem valodas resursiem.  Semināra materiāli: