2021.gada 2. jūnijā CLARIN-LV un VPP “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība”  rīkoja konferenci "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki izglītībai".

Konferences materiāli:

2020.gada 5. martā LU MII rīkoja Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences datorlingvistikas sekcijas sēdi "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā".

Konferences materiāli:

2021. gada 13. janvārī LU Matemātikas un informātikas institūts rīkoja semināru par resursu reģistrēšanu CLARIN repozitorijā.

 Semināra materiāli:

2019. gada 9. maijā LU Matemātikas un informātikas institūts rīkoja semināru, kurā semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Latviešu valodas sintaktiski marķētā korpusa izmantošanu. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Latviešu valodas sintaktiski marķēto korpusu un tajā izmantoto gramatikas modeli un praksē apguva  meklēšana korpusā.

Semināra materiāli: