CoreTrustSeal (CTS) Standartu un sertifikācijas padome ir izvērtējusi CLARIN-LV repozitoriju, sertificējot to kā uzticamu datu repozitoriju. CoreTrustSeal (CTS) ir starptautiska nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas veicina datu infrastruktūru ilgtspēju un uzticamību. CTS sertifikācija ir priekšnoteikums, lai repozitorijs kļūtu par CLARIN B-centru.