2022. gada 8. decembrī Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts rīkoja CLARIN-LV praktisko semināru par jaunākajiem Mākslīgā intelekta laboratorijā radītajiem valodas resursiem. Semināra dalībnieki tika iepazīstinātināti ar Līdzsvaroto mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusu (LVK 2022), Nacionālo korpusu kolekciju un platformu korpuss.lv, Latviešu valodas leksisko tīklu (WordNet). Semināra materiāli apkopoti šeit