No 21. oktobra līdz 23. oktobrim notika piektā Ziemeļvalstu digitālo humanitāro zinātņu konference Digital Humanities in the Nordic Countries DHN 2020. Pirms konferences notika CLARIN ERIC organizēts seminārs "Twin Talks 2: Understanding and Facilitating Collaboration in DH at DHN 2020". Savukārt DHN 2020 konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar CLARIN-LV repozitoriju, tajā iekļautajiem valodas resursiem un rīkiem, un zināšanu centru SAFMORIL. Plašāka informācija par CLARIN-LV darbu apkopota DHN 2020 rakstu krājuma publikācijā: CLARIN in Latvia: From the Preparatory Phase to the Construction Phase and Operation.