No 7. oktobra līdz 9. oktobrim notika ikgadējā CLARIN konference. Šogad konference notika virtuālā formātā un tai bija pieteikušies gandrīz 500 dalībnieku, tai skaitā 8 dalībnieki no Latvijas. 

Konferences doktorantu sesijā Liepājas Universitātes un Ventspils augstskolas doktorante Iveta Kopankina iepazīstināja ar saviem korpusā balstītiem pētījumiem (Iveta Kopankina. A Contrastive Study of Management Science. Thesis Summary Texts in English and Latvian). Savukārt darbseminārā CLARIN pasniedzējiem (CLARIN for Teachers) Inguna Skadiņa (LU MII) iepazīstināja ar Latvijas pieredzi digitālo valodas resursu izmantošanā jauno speciālistu sagatavošanā (Inguna Skadiņa, Ilze Auziņa and Baiba Saulīte. CLARIN in the Classroom: Case of Latvia.).