Augustā Latvijas Universitātē notika viena no lielākajām valodas tehnoloģiju vasaras skolām ESSLI (European Summer School in Logic, Language and Information. Vasaras skolas kursa "Neural NLP for morphologically rich languages" dalībnieki tika iepazīstināti ne tikai ar neironu tīklu modeļiem morfoloģiski bagātām valodām, bet arī var valodas resursiem un valodas resursu infrastruktūrām Baltijas valstu valodām.