25. un 26. aprīlī Rigā norisinājās Baltijas Digitālo humanitāro zinātņu forums. Forums sākās ar paneļdiskusiju "Veidojot rītdienu: Eiropas humanitāro zinātņu pētniecības infrastruktūras un nacionālās politikas loma" (Shaping Tomorrow: European Research Infrastructures in Humanities and the Role of National Policies).

Paneļdiskusijā piedalījās CLARIN Nacionālo koordanatoru vadītājs Kristers Lindens no Helsinku universitātes, kurš iepazīstināja ar CLARIN ERIC un tā  lomu Digitālajās humanitārajās zinātnēs.

Kristers Lindens iepazīstina ar CLARIN ERIC (Fotogrāfijas: Jānis Brencis)

Konferences otrā diena iesākās ar paneļdiskusiju par valodu tehnoloģiju lomu un vietu izglītībā, kam sekoja divas stendu referātu sesijas. Stendu referātu plakāti atrodami šeit