8. un 9. jūnijā Helsinku Universitātē notika darbseminārs par lietotāju iesaisti. Semināra mērķis bija dalīties ar idejām un pieredzi, kā popularizēt CLARIN infrastruktūru un iesaistīt jaunus mērķgrupas lietotājus.  Seminārā tika pārrunātas dažādas lietotāju iesaistes aktivitātes - kursi universitātes, speciāli semināri, sociālo tīklu izmantošana, kā arī izbraukuma semināri un vieslekcijas. Ar darbsemināra materiāliem var iepazīties semināra mājaslapā.