No 16. oktobra līdz 19. oktobrim Lēvenē notika gadskārtējā Eiropas pētniecības infrastrutūras CLARIN  konference.

Šogad konferences programmu papildināja bagātīgs satelītpasākumu klāsts. Līdztekus tradicionālajām CLARIN infrastruktūras darba grupu sanāksmēm konferenci papildināja Zināšanu centru darbseminārs, Atsauces korpusu darbseminārs, kā arī Seminārs par CLARIN resursu un rīku izmantošanu izglītībā. Kā katru gadu konferences programmā bija arī īpaša doktorantu sesiju, kurā šogad piedalījās LU HZF doktorante Kristīna Korneliusa ar referātu "Applying CLARIN Tools for Multidimensional Analysis of Subjectivity in Different Types of News Produced by Native Speakers and Speakers of English as a Foreign Language".   CLARIN-LV kopā ar CLARIN-LT piedalījās arī CLARIN Bazaar ar stenda referātu par SAFMORIL zināšanu centru