2020.gada 5. martā LU MII rīkoja Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences datorlingvistikas sekcijas sēdi "Latviešu valodas digitālie resursi un rīki vienotā pētniecības infrastruktūrā".

Konferences materiāli:

2019. gada 9. maijā LU Matemātikas un informātikas institūts rīkoja semināru, kurā semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Latviešu valodas sintaktiski marķētā korpusa izmantošanu. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar Latviešu valodas sintaktiski marķēto korpusu un tajā izmantoto gramatikas modeli un praksē apguva  meklēšana korpusā.

Semināra materiāli:

27. aprīlī LU Datorikas fakultātē notika CLARIN Latvija rīkotais seminārs par "Līdzsvaroto mūsdienu latviešu valodas tekstu korpusu" (LVK2018). Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar jaunāko Mūsdienu latviešu valodas korpusa versiju un praksē pārbaudīt meklēšanas iespējas tajā. Semināra materiāli: